ANASAYFA YAZAR HDG NEDİR GÖRÜŞLER İLETİŞİM


  • Hayatın Direksiyonyna Geç 2014
    All Rights Reserved


    İnsanlar kendi potansiyellerine tam ulaşamama duygusu yaşıyor. Bu neden kaynaklanıyor?


    Çünkü sahip olduklarımızla beklentilermiz arasındaki uyumsuzluk, tatminsizlik yaratıyor. ‘’Ben daha fazlasını yapabilirim, bu sonuca layık değilim.’’ duygusu hakim oluyor. İnsanlar çok daha fazla bir potansiyele sahip olduklarının sezgisel olarak farkındalar ama zihinsel olarak tam bir cevaba ulaşamıyorlar.